Envasat i etiquetatge de productes químics perillosos: Reglament CLP

Moltes de les organitzacions, pressionades per el compliment del REACH, han posat en segon terme el compliment d’un reglament europeu que afecta a la classificació, envasat i etiquetatge de productes químics: el Reglament CE 1272/2008 (veure link) més conegut com CLP . Els fabricants de substancies, afectades ja per la Directiva anterior (Directiva 67/548/CEE) varen tenir la seva oportunitat; fins el passat 1 de desembre del 2010 van necessitar adequar els seus productes als requisits d’aquest CLP. I fins aquí sembla que no hi ha hagut dificultats serioses per fer-ho. O al menys no ha transcendit a les xarxes socials ….. Però també la CLP es troba en fase d’implantació: les mescles afectades per aquest Reglament han de adequar-se amb data termini 1er de juny del 2015 I els fabricants, distribuïdors i importadors d’aquestes mescles es troben en el problema, no sols d’assegurar-se el compliment de REACH segons el seu perfil i de les obligacions que comporta, si no, a més, de la adequació de les condicions de comercialització dels productes dins de la CE. Anem a fer “cinc cèntims” del que estem parlant: El Reglament CLP aplica a substàncies classificables com perilloses (per la Salud Humana i/o el Medi ambient) i a les mescles, si es componen d’una o mes d’una substancia classificada/es com perillosa/es per sobre d’un cert llindar. Harmonitzant els criteris de classificació i etiquetatge, obliga a: Classificar les substàncies i mescles que comercialitzen, a fabricants, importadors i usuaris intermedis. Envasar i etiquetar substàncies i mescles perilloses que comercialitzen, a proveïdors. A fabricants, productors i importadors d’articles, a classificar les substancies no comercialitzades subjectes a registre o notificació conforme a REACH. Notificar a ECHA les classificacions (i elements de l’etiqueta), si no s’han presentat como part d’un registre REACH (fabricants e importadors). Els fabricants de mescles disposen en el annex VII del Reglament, d’unes taules de conversió de la antiga classificació segons la Directiva 1999/45/CE al nou Reglament; si no, han d’aplicar la seva pròpia classificació. I aquest es el punt delicat que he pogut detectar a principis d’estiu: el que afecta als petits i mitjans comercialitzadors de mescles. Fins aleshores, els criteris de Classificació i Etiquetatge eren, diríem, poc estrictes: la informació apareguda a etiquetes i FDS eren fins i tot en algun cas, alarmistes per no patir complicacions legals, per temes de Seguretat i Salut. Ara resulta que les obligacions i repercussions a nivell REACH són...
read more