El sector de l’automòbil revisa els seus estàndards

La International Automotive Task Force (IATF) eleva la seva exigència publicant, el passat 3 d’octubre, l’Estratègia de transició a la IATF 16949:2016. Alineat a les directrius de la norma ISO9001:2015 com ja comunicava la pròpia ISO a l’agost passat (veure notícia a la seva web), IAFT identifica i afegeix, aquells aspectes crítics sobre la base de l’evolució pròpia de sector d’automòbil.


read more

Les Auditories Energètiques: difícil de complir

Com ja us plantejava en la notícia “Recursos Energètics: el futur.”, la Directiva 2012/27/UE sobre Eficiència Energètica, en vigor des de desembre de 2012, exigeix ​​als estats membres de la UE que estableixin objectius indicatius nacionals d’eficiència energètica per al 2020, basats en el consum d’energia primari o final, i es disposen normes vinculants per als usuaris finals i els proveïdors d’energia.


read more

Packaging Alimentari plàstic, cada cop mes segur

.
.
El sector del plàstic és un dels més compromesos per garantir la seguretat higiènic sanitària de l’envàs i embalatge…


read more

Deduccions fiscals, en Qué?

Actualment, la situació de crisi tan forta ha fet que cada cop els temes d’ajuts i subvencions per part de l’administració s’hagin reduït considerablement, tan en quantitat com la causa i els tràmits per a la seva sol·licitud. Des de fa temps, els ajuts i subvencions són sobre despeses realitzades ja; han deixat de ser crèdits per projectes futurs. Per exemple, les empreses que realitzen inversions en immobilitzat material consistent en instal·lacions destinades a la protecció del medi ambient, poden declarar conceptes per poder deduir un percentatge de l’ impost. En el cas del foment de l’exportació, una de les possibles sortides al nostre problema, també es un dels conceptes per poder deduir un percentatge de l’ impost Per el que respecte a les activitats de Recerca, Desenvolupament e Innovació, les avantatges ja no són tan sols de disposar d’una oferta actualitzada i ajustada a les necessitats del Mercat. A més, el poder justificar d’una manera estructurada, contrastable i gestionada coherentment, permet acollir-se a deduccions  en l’ impost de societat  que ajuda a  les organitzacions a suportar els esforços amb els que es veuen obligats a fer, per ser competitius. En el moment tan complicat que vivim, la decisió d’implantar un Sistema de Gestió només si té subvencions o ajuts per endavant, ha passat a l’historia. Disposar d’un Sistema de Gestió per si mateix, suposa a la empresa definir les eines que empra y actualitzar la seva raó de ser. Protegir al Medi Ambient del impacte de les seves activitats (UNE-EN ISO 14001) o millorar la seva gestió energètica (UNE-EN ISO 50001); una ordenada gestió de la seva  Recerca, Desenvolupament e Innovació (UNE 166002) o, simplement utilitzar uns Sistemes de Gestió de Qualitat (UNE-EN ISO 9001 i/o sistemes específics del sector) que permetin donar garanties a l’exportació es fan necessàries. Aplicar Sistemes de Gestió permet organitzar esforços, entrar en mercats exigents i  facilitar la informació necessària per acollir-se a totes les ajudes possibles. La sortida a la crisis no vindrà només per el que ens donin (que tot ajuda) sinó a més de les decisions i accions que emprenguem. Està comprovat que les empreses que  actualment aposten per l’exportació i la R+D+i són les que estan resistint la pressió del moment. El temps va a la nostra contra i cal reaccionar ara. Els propers mesos, aquests fets es veuran refermades amb més...
read more