CLIENTS


Els meus projectes són aplicables a tot tipus de producte o servei, tant al sector primari, secundari (o de transformació) com el terciari (serveis) i el quinari (educació i sanitat). Perquè tots ells tenen com l’objectiu últim, satisfer les necessitats del client i augmentar la rendibilitat de la seva organització. Adapto els recursos necessaris, en funció de la grandària de l’empresa.

Aplicant una metodologia senzilla, efectiva i adaptada a les necessitats reals de la seva empresa, l’ajudaré a analitzar els seus processos, optimitzant al màxim els recursos existents amb la mínima inversió, i així, augmentar el seu nivell de competitivitat.