FORMACIÓ


Un dels pilars bàsics en el desenvolupament efectiu d’un sistema de gestió, consisteix en facilitar la consecució de les competències necessàries del personal i assegurar que aquest és conscient de la importància de les seves activitats i de la seva contribució en l’assoliment dels objectius comuns de les organitzacions de que formen part.

mestreDavant la necessitat dels clients en portar a termini un pla de formació adient per a la seva organització, puc proporcionar activitats formatives adaptades a les seves necessitats, en els àmbits de:

  • Qualitat
  • Medi ambient

Per a garantir la satisfacció de les seves expectatives,definim conjuntament la planificació de l’activitat (objectius/programa, assistents, mitjans/equips/espais, durada/horaris, sistemes d’avaluació i documentació).