SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL


Cada vegada més, els consumidors, la nostra societat en general i l’administració són creixentment sensibles amb tota la temàtica ambiental i valoren les empreses que són conscients de la necessitat d’aportar en els seus productes i/o serveis, una manera de fer ecològicament sostenible

reciclatge

La implantació i certificació de Sistemes de Gestió medi ambiental:

UNE-EN-ISO14001:2015 (Gestió Ambiental)

Reglament EMAS III: (Reglament (CE) Nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de Novembre de 2009), modificat per:

permet demostrar en front de tercers que:

  • la seva activitat compleix i manté sota control tota la legislació aplicable en matèria ambiental (llicencies, permisos, …..)
  • disposa d’una sistemàtica que l’ajuda al control de tots els aspectes ambientals associats (gestió de residus, control de consums,….) i obra la porta a aplicar d’altres eines com com l’estratègia d’ECONOMIA CIRCULAR, l’ECO-DISSENY o millora de la GESTIÓ ENERGÈTICA.
  • ajuda a implicar a la seva organització amb el medi ambient
  • millora la qualificació per a optar a licitacions

Amb la formació i experiència de que disposo, puc col·laborar en l’assessorament e implantació de tots els models esmentats, així com en projectes parcials en algun d’aquests temes.